E-mobiliteit

Elektromobiliteit is een sterk genetwerkte bedrijfstak die zich richt op mobiliteitsbehoeften en duurzaamheidsaspecten. De voertuigen hebben een energieopslagapparaat dat wordt gevoed door een elektrische aandrijving. Deze alternatieve aandrijfsystemen worden ook wel hoogspanningssystemen genoemd, aangezien de DC- of DC-circuits geïnstalleerd zijn, er spanningen zijn tussen 60 V en 1,5 KV en de kabels en draden moeten voldoen aan de hoogste mechanische en elektrische eisen.