Product development

De automobiel- en industriële sectoren eisen altijd nieuwe trends en verbeterde producten. Naast het grote aantal reeds bestaande producten dat op de markt gevestigd is, bieden wij u ook onze ondersteuning en jarenlange kennis bij de ontwikkeling van een nieuwe kabel. Van brainstormen, ontwerp, materiaal- en componentenselectie tot individuele staal- of serieproductie: gebruik KROSCHU als uw competentieteam!

Materiaalontwikkeling

Speciale vereisten vereisen materialen die speciale eigenschappen moeten hebben. KROlab ontwikkelt voor u speciale materialen die voldoen aan de gewenste en vereiste specificaties en een snelle implementatie van het eindproduct beloven. Bij KROlab staan we aan uw zijde met woord en daad: van het begin van het idee tot productiegereedheid.