Milieubescherming en duurzaamheid

Milieubescherming en ecologische principes zijn erg belangrijk voor KROSCHU! We zijn ons altijd bewust van onze verantwoordelijkheid jegens "Moeder Aarde" en trainen onze medewerkers voortdurend in het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, ecologische betrokkenheid en begrip van het milieu. Regelmatige audits zorgen voor naleving, implementatie en optimalisatie van de normen die zijn vastgelegd in de dagelijkse verwerking van goederen en voorraden. Onze kwaliteits- en milieumanagementsystemen, gecertificeerd volgens DIN ISO 9001 en DIN ISO 14001, garanderen ook de naleving en implementatie van deze belangrijke voorschriften.

We gebruiken milieu- en energiebronnen op een georganiseerde en efficiënte manier, omdat duurzaamheid een van de belangrijkste actiepunten van KROSCHU is. Daarom gelden in ons bedrijf de volgende regels bij het omgaan met materialen ": vermijden, verminderen, recyclen, afvoeren!

Milieubeheer in Kroschu
  • KROSCHU bepaalt de omgevingsfactoren van alle stadia van het werk en beoordeelt in hoeverre deze leiden tot significante milieueffecten.
  • Op basis van deze resultaten definiëren we milieudoelstellingen en volgen we een gedefinieerd milieuplan om onze milieuprestaties continu te verbeteren. Het alomvattend milieuplan is bedoeld om vervuilende stoffen, afval en riolering te verminderen en om hulpbronnen zoals energie en water zorgvuldig te behandelen.
  • Het begrip van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Het milieubewustzijn van onze medewerkers wordt aangemoedigd en getoetst door middel van opleidingen en audits gericht op doelgroepen.
  • Maar ons milieuprogramma stopt niet bij de deur van KROSCHU. We informeren actief medewerkers van externe bedrijven, leveranciers en autoriteiten over onze milieuspecificaties en controleren of deze voldoen.
  • Bij KROSCHU respecteren we ook de milieurichtlijnen van onze klanten, leveranciers en autoriteiten.
  • Dankzij ons gecertificeerde milieumanagementsysteem wordt de milieubescherming continu gecontroleerd en verbeterd. Op basis hiervan worden ons milieuconcept en de implementatie ervan voortdurend ontwikkeld en geoptimaliseerd.
Duurzame ontwikkeling in Kroschu
  • We ondersteunen onze klanten met milieuvriendelijke en energiezuinige kabels en snoeren.
  • Door een effectieve resourceplanning ontwikkelen en vervaardigen wij productoplossingen die zijn aangepast aan de wensen en ideeën van onze klanten.
  • Afval zit niet in onze natuur! Bij KROSCHU letten we op het gebruik van energie en het verbruik van grondstoffen. Restmaterialen die tijdens de productie vrijkomen, worden zorgvuldig gescheiden, indien nodig gerecycled of vakkundig afgevoerd.
  • Elke werknemer van KROSCHU doet zijn best om het milieu te beschermen en anderen zorgvuldig te behandelen.